Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»O portálu»O službě

O službě

Komu je portál ZÁKONY A NORMY určen?

Je určen především výrobcům, distributorům, dovozcům a zplnomocněným zástupcům a dalším expertům zapojených do procesu posuzování shody, certifikace nebo schvalování výrobků, které jsou uváděny na trh EU.

 

Co poskytuje informační portál ZÁKONY A NORMY

1) Usnadňuje rychlou orientaci v předpisech a normách souvisejících s uváděním výrobků na jednotný evropský trh;

2) Vysvětluje podmínky označení CE, požadavky na stanovené výrobky, možnosti vzájemného uznávání a povinnosti hospodářských subjektů;

3) Poskytuje informace o obecné bezpečnosti, ochraně spotřebitele a činnosti a úkolech dozorových orgánů;

4) Uvádí obecné informace o normách českých (ČSN), slovenských (STN), evropských (EN), mezinárodních (ISO/IEC), jejich třídění a možnosti vyhledávání, pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od Agentury ČAS některou z verzí služby ČSN on-line pro nahlížení do plných textů českých technických norem v pdf (viz verze firmy nebo verze jednotlivci), lze v tomto portále otevírat po přihlášení se do systému plné znění příslušných ČSN;

5) Přehledně třídí informace o harmonizovaných a určených normách včetně jejich vyhledávání;

6) Lze zde nalézt kategorizace amerických norem (ASTM) s možností otevírání jejich náhledů,  odkazy na vyhledávání v databázi německých norem (DIN), atd.;

7) Obsahuje měsíčně aktualizované přehledy norem pro systémy managementu utříděné podle oblastí, novinky v ČSN, novinky v STN, přehledy technických normalizačních informací (TNI), atd.;

8) V oblasti uvádění výrobků na trh jsou zde měsíčně specifikovány aktuality v legislativě ČR, SR a ES;

9) Zajišťuje souhrnné informace pro sektor strojírenství, elektrotechnický průmysl, hračky a výrobky pro děti, automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, stavební výrobky, obuvnický průmysl, osobní ochranné prostředky, nebezpečné látky, atd.


Objednávka portálu ZÁKONY A NORMY

Plná verze portálu  je přístupná pouze registrovaným uživatelům po odeslání objednávkového formuláře a zaplacení  poplatku.  Cenu za 12 měsíční přístup do celého portálu Zákony a normy lze volit v Kč nebo EUR (2690 Kč nebo 99 Eur) bez DPH.

Po vyplnění objednávkového formuláře bude zasláno na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky a zálohová faktura. Po připsání platby na náš účet bude obratem zaslán objednateli e-mail s informací, že mu byla služba aktivována, může se pak přihlásit s použitím přihlašovacích údajů, které zadal při registraci služby a získá tak  vstup do on-line produktu na dobu 12 měsíců od aktivace služby. Současně mu bude zaslán poštou daňový doklad o zaplacení.

Pokud uživatel  zapomněl heslo, obnovu zapomenutého hesla je možno získat zde.

4 týdny před ukončením 12 měsíčního přístupu bude uživateli automaticky zaslána opět nabídka s platebními podmínkami na jeho prodloužení o dalších 12 měsíců.

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím při realizaci objednávek on-line publikací prostřednictvím těchto internetových stránek se řídí obchodními podmínkami.

Další on-line studie

Kromě portálu ZÁKONY A NORMY je možno  zakoupit roční on-line přístup do následujících podrobně zpracovaných studií:

Technické normy a plasty

Obaly, odpady z obalů a materiály a předměty ve styku s potravinami a pitnou vodou

Nebezpečné látky a směsi a legislativa REACH


Objednávka on-line studií

Cenu za 12 měsíční přístup do jednotlivých studií lze volit v Kč nebo EUR  (3490 Kč nebo 146 Eur) pomocí stejného objednávkového formuláře a za stejných obchodních podmínek, jako  při objednání portálu Zákony a normy. Mohlo by vás zajímat:
Postup posuzování shody pro rekreační plavidla a vodní skútry

Postup uvádění rekreačních plavidel a vodních skútrů na trh podle předpisů ČR. Hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těcht...

Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Návrh novely zákona č. 22/1997 Sb. předkládaný v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh.

Předpisy ČR

Přehled platných právních předpisů ČR týkající se pesticidů a detergentů, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto př...

Předpisy SR

Přehled platných právních předpisů SR týkající se výroby, povolování, uvádění na trh, používání, omezení a zákazu biocidních látek, hypertextové propo...

Předpisy ČR

Přehled platných právních předpisů ČR týkající se výroby, povolování, uvádění na trh, používání, omezení a zákazu biocidních látek, hypertextové propo...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím