Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Nebezpečné látky a směsi a legislativa REACH

Nebezpečné látky a směsi a legislativa REACH

Publikace poskytuje přehled stávající evropské, české a slovenské legislativy týkající se nebezpečných látek, nebezpečných směsí. Příslušné předpisy EU, ČR, SR jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou hypertextově propojeny s možností otevírání těchto předpisů v aktuálním znění nebo v nejnovějším konsolidovaném znění, pokud je k dispozici.
 
 1. Novinky
 2. Uvádění chemických látek a směsí na trh podle nařízení REACH
  1. Úvod do problematiky
  2. Předpisy ES - podrobnosti k nařízení REACH
   1. Aktuální stav nařízení REACH
   2. Omezení nebezpečných látek, směsí a předmětů
   3. Povolování (autorizace) - příloha XIV
   4. Látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) a Kandidátský seznam
   5. Registr záměrů a veřejné konzultace na stránkách ECHA
   6. Výrobci a dovozci předmětů
   7. Následní uživatelé
   8. Polymery
   9. Recyklace
   10. Bezpečnostní listy, systémy deskriptorů použití
   11. Nanomateriály
  3. Předpisy ČR
  4. Předpisy SR
 3. Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 4. Dovoz a vývoz nebezpečných látek
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 5. Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 6. Pesticidy a detergenty
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 7. Biocidy
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 8. Správná laboratorní praxe, inspekce a ověřování
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 9. Perzistentní organické znečišťující látky
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím